opmerkingen? print deze pagina search
home
 • 26.12.2011 - commentaar: 2
  "You cannot change the past, but you can shape the future." - Go for it in 2012 !

 • 09.12.2011 - commentaar: 0
  "This one goes out to the ones I leave behind" (10-24/12)

 • 29.11.2011 - commentaar: 0
  "Het schip is het veiligst als het in de haven ligt, maar daarvoor zijn schepen niet gebouwd." - Paolo Coelho

 • 08.11.2011 - commentaar: 0
  "The only thing that is certain in life is change. Nothing is static - on the athletic field, in school, at home, or in the office, your ability to improvise and adjust to the ever changing set of given cicrumstances has an enormous impact on your degree of personal fulfillment. Stand on the Bosu and you will feel what it is like to exercise in the moment. Start exercising in the moment and you are one step closer to living in the moment. And living in the moment is what it is all about." - David Weck (inventor of the Bosu Balance Trainer)

 • 25.10.2011 - commentaar: 0
  Life BEGINS at the END of your COMFORT ZONE

 • 14.10.2011 - commentaar: 0
  Mensen die niet in staat zijn om zichzelf te motiveren moeten zich tevreden stellen met middelmatigheid, ongeacht hoe indrukwekkend hun andere talenten zijn. ANDREW CARNEGIE (1888-1955)

 • 26.09.2011 - commentaar: 1
  Een middelmatig leraar spreekt. Een goed leraar verklaart. Een groot leraar toont. Een grandioos leraar inspireert. WILLIAM WARTHUR WARD

 • 11.09.2011 - commentaar: 1
  We krijgen altijd wat we nodig hebben, niet wat we denken nodig te hebben. BYRON KATIE (1942- )

 • 31.08.2011 - commentaar: 0
  To give anything less than your best Is to sacrifice the gift. - Steve Prefontaine

 • 22.08.2011 - commentaar: 0
  “Ik heb veel geleerd van een wijze man, Michel. Hij wist lang vooraf dat hij ging sterven. Leverkanker. (...) Wat mij enorm is bijgebleven is zijn uitspraak: 'Het leven, Raymond, dat zijn alleen maar kleine dingskes.'” (Raymond van het Groenewoud & Martin Heylen, "In mijn hoofd", 2011: p. 210)

 • 07.08.2011 - commentaar: 1
  “Die intellectuelen uit het ouderlijk milieu zaten allemaal binnen. Welk een meligheid. Lezen, roken, praten, hapjes, drankjes, voluit eten en alcohol, en hooghartig en minachtend de vloer aanvegen met sport. (...)Die mannen hebben nooit gesnapt dat om geestelijk fris en scherp te zijn je iets moet doen voor je lichaam, met buitenlucht als levensbelangrijk element. Alsof alleen maar belezenheid en het formuleren van volzinnen intelligentie zouden zijn.” (Raymond van het Groenewoud & Martin Heylen, "In mijn hoofd", 2011: p. 90)

 • 28.07.2011 - commentaar: 0
  Zich goed voelen is een natuurverschijnsel. Gelukkig zijn is een kunstwerk. ANONIEM

 • 25.07.2011 - commentaar: 0
  Als we iets voor een ander doen, moeten we het doen voor de respons die het in ons opwekt, niet voor de respons die we hopen in de ander op te wekken. En de respons in ons moet een echte ervaring zijn van wie we willen zijn. Anders moeten we het niet doen. NEALE DONALD WALSCH

 • 14.07.2011 - commentaar: 2
  Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves: who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There is nothing enlightening about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us, it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. MARIANNE WILLIAMSON

 • 13.07.2011 - commentaar: 1
  Beloof uzelf … … zo groot te zijn dat niets uw innerlijke rust kan verstoren, … met elke persoon die u ontmoet over geluk en welzijn te spreken, … al uw vrienden te laten voelen dat zij speciaal zijn, … van alles de zonnige kant te zien en van optimisme uw kenmerk te maken, … alleen het beste te denken, voor het beste te werken en het beste te verwachten, … even enthousiast te zijn over het succes van anderen als over dat van uzelf, … de fouten van het verleden achter u te laten en aan oplossingen voor de toekomst te werken, … altijd welgezind te zijn en alle levende wezens een stralende glimlach te schenken, … ten minste evenveel tijd te besteden aan het verbeteren van uzelf als aan het beoordelen en bekritiseren van anderen, … te groot te zijn voor angst, te waardig voor kwaadheid, te wijs voor piekeren en te dankbaar voor negatief-zijn.
  bron: Dr. Gerbert Bakx

 • 11.07.2011 - commentaar: 0
  I like work. It fascinates me. I sit and look at it for hours. °°° vacation time °°°°°°

 • 27.06.2011 - commentaar: 0
  DETERMINATION is often the first chapter in the BOOK of excellence

 • 18.06.2011 - commentaar: 0
  "Ik heb behoorlijk unieke eetgewoonten en eet op vreemde tijdstippen, wat zo ontstaan is door onze etenstijden on the road die totaal afweken van die van andere mensen. Ik eet alleen als ik zin heb, wat in onze cultuur bijna ongehoord is. Je kunt maar beter niet eten voor je het podium op gaat en als je eraf komt moet je een uur of twee wachten tot de adrenaline is afgenomen en dat is meestal een uur of drie 's nachts. (...) Vanaf onze babytijd zijn we erop getraind om drie hoofdmaaltijden per dag te eten, het industriële fabrieksrevolutie-idee over hoe je hoort te eten. Daarvoor was dat nooit zo, toen at je vaak kleine beetjes, elk uur. Maar nadat ze ons allemaal moesten reguleren, was het: 'oké, het is etenstijd!' Op school gaat dat net zo. Aardrijkskunde en geschiedenis zijn niet belangrijk, maar ze leren je wel hoe je in een fabriek moet werken: als de toeter gaat, moet je eten. Datzelfde geldt voor administratief werk en zelfs als je minister-president leert worden." - Keith Richards (°1943), gitarist van The Rolling Stones, in zijn biografie 'Life' (2010, p. 532)

 • 06.06.2011 - commentaar: 0
  The way you win tells something about your character; The way you lose tells everything.

 • 21.05.2011 - commentaar: 0
  "Om de een of andere reden hebben al mijn goede vrienden op een bepaald moment in de bak gezeten. Ik was me dat niet bewust tot ik ze op een lijst zag staan met hun verkorte cv. Wat zegt ons dat? Niets, omdat elke situatie anders is. (...) We blijven elkaar trouw, ik en mijn groepje sukkels. We willen alleen maar doen wat we willen doen zonder ons bezig te houden met al die andere onzin. We houden van 'De avonturen van Keith Richards'. Die lopen slecht af, daar twijfel ik niet aan." - Keith Richards (°1943), gitarist van The Rolling Stones, in zijn biografie 'Life' (2010, p. 446)

 • 08.05.2011 - commentaar: 1
  "Yet, humans have to be physically active or they will deteriorate. The solution, therefore, is to include some physical activity into the daily work, to provide the opportunity for varied use of the locomotive system, and to select a proper ratio between work and rest, in order to supply adequate recuperation during work." - Astrand & Rodahl, Textbook of work physiology, 1986: p. 501

 • 25.04.2011 - commentaar: 1
  It is not the place you are standing in, But the direction you are going to.

 • 11.04.2011 - commentaar: 0
  Het is beter om op een originele manier te mislukken dan te slagen door nabootsing - Melville

 • 27.03.2011 - commentaar: 0
  De wereld draait om 3 G's: God, geld en gat. - mijn opa zaliger

 • 13.03.2011 - commentaar: 3
  Ieder van jullie die aan competitiesport doet zou ik willen oproepen om deel te nemen aan deze online-enquete van collega's-gezondheidspsychologen uit de UGent. Het is een speciaal onderzoekje! Het gaat o.a. over de relatie tussen affectieve reacties t.a.v. fysieke belasting en sportletsels. Doén! Enkele thesisstudenten zullen je alvast dankbaar zijn, en misschien win je zelf wel een Fnac-waardebon...

 • 27.02.2011 - commentaar: 0
  A coach opens the door, You enter by yourself.

 • 24.02.2011 - commentaar: 0
  A good runner leaves no footprints - Lao Tzu

 • 10.02.2011 - commentaar: 1
  "Topatleten zijn mensen die een bijna neurotische behoefte hebben om extreme eisen aan zichzelf te stellen." - Brooks Johnson, Amerikaans atletiekcoach, in het jongste nummer van het tijdschrift van de Nederlandse Coachesvereniging (NLCOACH, 2011, nr. 1)

 • 25.01.2011 - commentaar: 1
  Wie zich verliest in zijn passie, heeft minder verloren dan wie zijn passie verliest.

 • 13.01.2011 - commentaar: 1
  We durven niet, omdat het moeilijk is: Het is moeilijk, omdat we niet durven.

 

 

naar boven


e-visible {new media solutions}